TEI-Tutoria entre iguals

Programa TEI

 

És  un programa de convivència institucional que implica a tota la comunitat educativa, està orientat  per millorar la integració escolar i treballar per una escola inclusiva i no violenta, fomentant que les relacions entre iguals siguin més satisfactòries, i  dirigit a millorar o modificar el clima i la cultura del centre en quant a la convivència, conlicte i violència (física, emocional i psicològica).

Es basa en la tutorització emocional entre iguals on el respecte, l'empatia i el compromís són els pilars bàsics del seu desenvolupament.

Formulari valoració TEI