Els alumnes de TIC de 2n de Batxillerat han creat amb l'Scratch una història per a cada tipus d'assetjament, remarcant la importància que té l'ESPECTADOR!
Encabezado 6
Una de les primeres coses que ens vàrem plantejar a la comissió va ser...
"Ens hem de donar a conèixer"
com podem arribar als nins? de quina manera poden contactar amb noltros?
Així que decidirem entrar a les xarxes socials que ells empren de manera habitual.
I perquè les coneguessin hem fet una mica de promoció mitjançant cartells fets pels alumnes de TIC de 1r Batxillerat